اخرین محصولات ثبت شده

طرح درس ذره بین علوم پنجم دبستان

دانلود طرح درس موضوع ذره بین علوم پنجم دبستان، در قالب Docx ,Pdf و در 10 صفحه. بخشی از متن فایل: حیطه شناختی: دانش‌آموز ذره‌بین را به عنوان یک وسیله برای بزرگ‌نمایی بشناسد‌ با اشیایی که می‌تواند معادل ذره‌بین باشد، آشنا شود با ویژگی‌های ظاهری ذره‌بی

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح درس از ریشه تا برگ ((علوم پنجم دبستان))

دانلود طرح درس ریشه تا برگ علوم پنجم دبستان، در قالب Docx ,Pdf و در 5 صفحه. بخشی از متن فایل: اهداف جزئی آشنایی دانش آموزان با: مفهوم تار کشنده مفهوم آوند و وظایف آن رگبرگ ها و وظایف آن ها راه های انتقال مواد محلول در خاک به گیاه اهداف رفتاری عوام

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح درس مفهوم تقسیم ریاضی سوم دبستان

دانلود طرح درس مفهوم تقسیم ریاضی سوم دبستان، در قالب Docx ,Pdf و در 7 صفحه. بخشی از متن فایل: اهداف جزئی جواب ضرب ها را سریع بیان کنند. برای عبارت های ضرب شکل بکشند. در شمردن از شمارش معکوس و رو به جلو استفاده نمایند. به مفهوم تقسیم پی می برند. قادر

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح درس بازیافت مطالعات سوم دبستان

دانلود طرح درس موضوع بازیافت مطالعات سوم دبستان، در قالب Docx ,Pdf و در 2 صفحه. بخشی از متن فایل: اهداف جزئی: علاقه مندی به مطالعه تغییرات مواد در محیط یادگیری و کاربرد تغییرات مواد و مقایسه آنھا آشنایی دانش اموزان با بازیافت اهداف رفتاری: دانش آ

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح درس مدرسه ی دوست داشتنی ما مطالعات سوم دبستان

دانلود طرح درس موضوع مدرسه ی دوست داشتنی ما مطالعات سوم دبستان، در قالب Docx ,Pdf و در 2 صفحه. بخشی از متن فایل: اهداف جزئی: آشنایی با کار کرد های مدرسه آشنایی با بخش های مختلف مدرسه و نقش کار کنان و کار آن ها آشنایی دانش اموزان با مسئولیت هایشان د

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح درس جهت های اصلی مطالعات سوم دبستان

دانلود طرح درس موضوع جهت های اصلی مطالعات سوم دبستان، در قالب Docx ,Pdf و در 2 صفحه. بخشی از متن فایل: اهداف جزئی: آشنایی با جهت های اصلی آشنایی با قطب نما آشنایی با جهت های جغرافیایی اصلی در محیط واقعی و همچنین روی تصاویر اهداف رفتاری: جهت ها

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح درس ایمنی در کوچه و خیابان مطالعات سوم دبستان

دانلود طرح درس موضوع ایمنی در کوچه و خیابان مطالعات سوم دبستان، در قالب Docx ,Pdf و در 2 صفحه. بخشی از متن فایل: اهداف جزئی: آشنایی با معنی و مفهوم برخی تابلوهای راهنمایی آشنایی با مقررات عبور و مرور و نکات ایمنی آشنانیی با مواقع لازم جهت کمک از پلی

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح درس پست مطالعات سوم دبستان

دانلود طرح درس موضوع پست مطالعات سوم دبستان، در قالب Docx ,Pdf و در 3 صفحه. بخشی از متن فایل: اهداف جزئی: شناخت قسمت های مختلف نامه شناخت فواید نامه و کاربرد آن آشنایی با کار ادره پست اهداف رفتاری: کار اداره پست را توضیح دهند. نامه ای را به صورت

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح درس درست مصرف کنیم ((مطالعات سوم دبستان))

دانلود طرح درس موضوع درست مصرف کنیم مطالعات سوم دبستان، در قالب Docx ,Pdf و در 1 صفحه. بخشی از متن فایل: اهداف جزئی: آشنایی دانش آموزان با نحوه صرفه جویی کردن . تقویت پس انداز کردن. آشنایی دانش اموزان با فواید صرفه جویی کردن. اهداف رفتاری: دانش

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح درس خانه ها باهم تفاوت دارند ((مطالعات سوم دبستان))

دانلود طرح درس موضوع خانه ها باهم تفاوت دارند مطالعات سوم دبستان، در قالب Docx ,Pdf و در 3 صفحه. بخشی از متن فایل: اهداف جزئی: آشنایی دانش آموزان با خانه های مناطق خشک و پر باران شناخت خانه های آپارتمانی شناخت خانه های روستایی تفاوت انواع خانه ها ا

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح درس مقایسه اعداد سه رقمی ((ریاضی دوم دبستان))

دانلود طرح درس موضوع مقایسه اعداد سه رقمی ریاضی دوم دبستان، در قالب Docx ,Pdf و در 14 صفحه. بخشی از متن فایل: حیطه شناختی: دانش آموز دو عدد سه رقمی را با یکدیگر مقایسه می کند و به ارزش رقم ها پی می برد. دانش آموز به کمک چینه دسته­ های صدتایی و ده­تا

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح درس اعضای خانواده ((مطالعات سوم دبستان))

دانلود طرح درس موضوع اعضای خانواده مطالعات سوم دبستان، در قالب Docx ,Pdf و در 14 صفحه. بخشی از متن فایل: اهداف کلی: دانش آموزان با مفهوم خانواده و اندازه ی خانواده آشنا می شوند. (دانشی) مهارت شناخت در مورد خانواده و اندازه ی خانواده در آنان تقویت می

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل